Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen i Digterparken består af repræsentanter for ejerne og vælges ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen mødes en gang om måneden (minus sommerferien) sammen med viceværten og en repræsentant fra Sinding & Co.

På denne side kan du læse referaterne fra bestyrelsesmøderne, når de er godkendt af bestyrelsen.


Ved generalforsamlingen og en ekstraordinær generalforsamling er der i foråret 2015 blevet vedtaget nye vedtægter for Digterparken. Vedtægterne er desuden opdaterede i 2017. Link til vedtægterne findes under fanen "Digterparken".

Mødereferater 2024


Mødereferater 2023


Mødereferater 2022Mødereferater 2021

Mødereferater 2020


Mødereferater 2019

Mødereferater 2018

Mødereferater fra 2017

Mødereferater fra 2016


Mødereferater fra 2015

Mødereferater fra 2014

Mødereferater fra 2013

(efter generalforsamlingen i foråret)